Ковальсько-штампувальне обладнання. Гвинтові і гідравлічні преси, молоти. Навчально-методичний комплекс дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В навчальному посібнику представлені методичні матеріали, які надають уяву про специфіку ковальсько-штампувальних машин та їх місце серед метолобробного обладнання. Зміст і обсяги дисципліни «КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ: ГВИНТОВІ І ГІДРАВЛІЧНІ ПРЕСИ, МОЛОТИ» представлені таким чином, що можуть бути корисними як здобувачам вищої технічної освти, так інженерно-технічним працівникам. В посібнику також надана низка елементів, які допоможуть слухачам при самостійному опануванні компоненти та/або при підготовці до поточного і семестрового контролю. Також в посібнику надані практичні завдання з відповідними розв’язками.

Опис

Ключові слова

ковальсько-штампувальні машини, металообробне обладнання

Бібліографічний опис

Гожій, С. П. Ковальсько-штампувальне обладнання. Гвинтові і гідравлічні преси, молоти. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка", освітніми програмами: «Механіка пластичності матеріалів» та «Технологія виробництва літальних апаратів» / С. П. Гожій, А. В. Кліско ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 876 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 33 с. – Назва з екрана.

DOI