Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Конспект лекцій «Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» інженерно-хімічного факультету є лекційним матеріалом, що викладається у третьому навчальному семестрі. Перелік розділів та тем, а також їх теоретичне наповнення відповідають робочій навчальній програмі дисципліни.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теоретична механіка, аналітична механіка, метод кінетостатики, динаміка, теорія можливих переміщень, теорія узагальнених координат

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» інженерно-хімічного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Апостолюк, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,30 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI