Програмні засоби моделювання систем керування

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

MatLab, Simulink

Бібліографічний опис

Програмні засоби моделювання систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання робіт комп'ютерного практикуму для студентів напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Коржик. – Електронні текстові дані (1 файл: 356 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI