Оптимізація технікоекономічних показників локальних систем електроживлення з транзактивним керуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У монографії розглянуті питання побудови та функціонування локальних систем електроживлення з транзактивним керуванням. Представлена оптимізація технікоекономічних показників. Розроблено алгоритм для оптимізації витрат, який виконує розрахунок розподілу потужностей паралельно з’єднаних генераторів, ці потужності відповідають мінімальному значенню витрат. Запропоновано забезпечення вимог щодо якості енергопостачання та електромагнітної сумісності в рамках транзактивного контролю, шляхом використання розроблених систем силової електроніки як інтерфейсу сонячних та вітрогенераторів. Розглянуті питання якості електричної енергії локальних систем, надійності та обмінних енергетичних процесів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бєлоха, Г. С. Оптимізація технікоекономічних показників локальних систем електроживлення з транзактивним керуванням [Електронний ресурс] : монографія / Г. С. Бєлоха ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,01 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 127 с. – Назва з екрана.

DOI