Обобщенный подход к анализу и проектированию полосовых фильтров СВЧ на взаимно расстроенных резонаторах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

полосовые фильтры, НВЧ, смугові фільтри, bandpass filters, microwave

Бібліографічний опис

Ильченко М. Е. Обобщенный подход к анализу и проектированию полосовых фильтров СВЧ на взаимно расстроенных резонаторах / М. Е. Ильченко, А. П. Живков // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 5(103). – С. 7–14. – Бібліогр.: 17 назв.

DOI