Гравітаційна теплова труба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Укрпатент

Анотація

Опис

Ключові слова

теплова труба, heat pipe, охолодження електроніки, electronic cooling, теплове управління, thermal management

Бібліографічний опис

Патент України UA 130237 U, МПК F28D 15/02 (2006.01). Гравітаційна теплова труба / Ю. Є. Ніколаєнко, М. М. Котов ; заявник та патентовласник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – № u201806919 ; заявл. 20.06.2018; опубл. 26.11.2018, бюл. No 22.

DOI

Зібрання