Дослідження параметрів якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

офсетна аркушева машина, двобічне друкування, друкарський циліндр, оздоблювально-зміцнювальна обробка, оптична густина, розтискування крапки, sheet offset machine, duplex printing, printing cylinder, finishing-strengthening treatment, optical density, dot gain, офсетная листовая машина, двухсторонняя печать, печатный цилиндр, отделочно-укрепляющая обработка, оптическая плотность, растискивание точки

Бібліографічний опис

Зигуля С. М. Дослідження параметрів якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах / С. М. Зигуля // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 2(56). – С. 34–44. – Бібліогр.: 11 назв.