Комплексне оцінювання чутливості електрофізичних показників зношування банкнот

Анотація

Опис

Ключові слова

банкноти, зношування, зносостійкість, банкнотний папір, електрофізичні властивості, banknotes, deterioration, durability, banknote paper, electrophysical properties, банкноты, износ, износостойкость, банкнотная бумага, электрофизические свойства

Бібліографічний опис

Киричок Т. Ю. Комплексне оцінювання чутливості електрофізичних показників зношування банкнот / Т. Ю. Киричок, Є. Г. Сухіна, Ж. Т. Кажмуратов // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 3(53). – С. 4–14. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI