Дослiдження iндексу розгалуження матричних перетворень над кiльцями лишків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

iндекс розгалуження, матрицi над кiльцями лишкiв, (0, 1)-матрицi, MDS-матрицi

Бібліографічний опис

Курiнний, О. В. Дослiдження iндексу розгалуження матричних перетворень над кiльцями лишків / О. В. Курiнний // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 70-72. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI