Транснаціональні корпорації. Українсько-англійсько-польський словник основних термінів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Електронне мережне довідкове видання “Транснаціональні корпорації. Українсько-англійсько-польський словник основних термінів” містить упорядкований перелік мовних одиниць з відомостями про їх значення з перекладом на інші мови. Пропонований мовний словник розраховано на студентів спеціальності 051 “Економіка” освітньої програми “Міжнародна економіка” денної, заочної та дистанційної форм навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших закладів вищої освіти, а також рекомендовано для викладачів, аспірантів і фахівців, які займаються проблематикою міжнародної економіки, взаємодії ТНК та національних економік, досліджують особливості функціонування транснаціональних компаній

Опис

Ключові слова

транснаціональні корпорації, korporacje ponadnarodowe, двосторонні інвестиційні угоди, dwustronne umowy inwestycyjne, наддержавне регулювання діяльності ТНК, ponadnarodowa regulacja działań korporacji transnarodowej, країна базування, kraj pochodzenia, міжнародна організація, organizacja międzynarodowa, міжнародне науково-технічне співробітництво, międzynarodowa współpraca naukowa i technologiczna

Бібліографічний опис

Транснаціональні корпорації. Українсько-англійсько-польський словник основних термінів [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського, Politechnika Lubelska ; уклад.: Сергій Войтко, Олена Корогодова, Magdalena Maciaszczyk, Magdalena Rzemieniak. – Електронні текстові дані (1 файл: 476 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 35 с. – Назва з екрана.

DOI