Температурне поле підшипників ковзання поліграфічних машин з високозносостійких композитів на основі інструментальних сталей і нікелю за умов тонкого абразивного шліфування поверхонь тертя

Анотація

Опис

Ключові слова

високозносостійкі композиційні матеріали, тонке абразивне шліфування, параметри якості поверхні, температурне поле зони різання, термопружність, структурно-неоднорідне тіло, варіаційний функціонал, зародок тріщини, промислові рекомендації, wear resistance composite materials, thin abrasive grinding, parameters quality of surface, temperature field of zone cutting, thermoelasticity, structurally inhomogeneous solids, variation functional, nucleation of crack, industrial recomendations, высокоизносостойкие композиционные материалы, тонкое абразивное шлифование, параметры качества поверхности, температурное поле зоны резания, термоупругость, структурно-неоднородное тело, вариационный функционал, зародыш трещины, промышленные рекомендации

Бібліографічний опис

Температурне поле підшипників ковзання поліграфічних машин з високозносостійких композитів на основі інструментальних сталей і нікелю за умов тонкого абразивного шліфування поверхонь тертя / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, О. С. Хлус, А. П. Гавриш // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2(52). – С. 51–68. – Бібліогр.: 40 назв.

DOI