Методичні рекомендації до дипломного проектування бакалаврів за напрямом «Інженерна механіка» для подальшої спеціальності «Технологія машинобудування», «Приклади виконання графічної частини дипломного проекту бакалавра»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

методичні рекомендації, дипломне проектування бакалаврів, графічна частина дипломного проекту

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до дипломного проектування бакалаврів за напрямом «Інженерна механіка» для подальшої спеціальності «Технологія машинобудування», «Приклади виконання графічної частини дипломного проекту бакалавра» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Петраков, В. К. Фролов. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,9 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 87 с. – Назва з екрана.

DOI