Загальна модель загроз безпеці інформації АСУ ТП

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

АСУ ТП, критична інфраструктура, захист інформації, соціокультурний компонент, модель загроз

Бібліографічний опис

Гончар С. Загальна модель загроз безпеці інформації АСУ ТП / Сергій Гончар, Геннадій Леоненко, Олексій Юдін // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2015. – Вип. 1(29). – С. 78-82. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI