Теоретичне обґрунтування комп’ютерно-інтегрованих методів контролю якості друкованої продукції

Анотація

Опис

Ключові слова

відбиток, еталон, матрична модель, якість відбитка, діагностичні параметри, чутливість, випадкові дефекти, imprint, pattern, matrix model, print quality, diagnostic parameters, sensitivity, random defects, оттиск, эталон, матричная модель, качество оттиска, диагностические параметры, чувствительность, случайные дефекты

Бібліографічний опис

Струтинський В. Б. Теоретичне обґрунтування комп’ютерно-інтегрованих методів контролю якості друкованої продукції / В. Б. Струтинський, Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 1(51). – С. 4–17. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI