Менеджмент стартап-проєктів. Навчальний наочний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному наочному посібнику висвітлено основні положення послідовності розроблення та управління стартап-проєктами: від зародження ідеї, розроблення бізнес-моделі до масштабування у підприємство. Посібник сприятиме засвоєнню студентами знань та набуттю практичних навичок з управління стартап-проєктами, оволодінню методами й інструментарієм їх планування, організування, реалізації та розвитку.

Опис

Ключові слова

менеджмент, стартап-проєкт, стартап

Бібліографічний опис

Менеджмент стартап-проєктів [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 37,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 435 с. – Назва з екрана.

DOI