Статистичні моделі двомісних логічних операцій для проведення інженерно-криптографічних атак за побічними каналами витоку інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Інженерно-криптографічні атаки, статистична модель, витік інформації, двомісна логічна операція, аналіз споживаної потужності

Бібліографічний опис

Карпінський, М. Статистичні моделі двомісних логічних операцій для проведення інженерно-криптографічних атак за побічними каналами витоку інформації / Микола Карпінський, Леся Коркішко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2006. – Вип. 2(13). – С. 188-196. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI