Знефторення води методом “інлайн” коагуляції—ультрафільтрації

Анотація

Опис

Ключові слова

керамічні мембрани, “інлайн” коагуляція, ультрафільтрація, іони F−, іони Fe3+, ceramic membrane, “inline” coagulation, ultrafiltration, ions F-, ions Fe3+, керамические мембраны, “инлайн” коагуляция, ультрафильтрация, ионы F−, ионы Fe3+

Бібліографічний опис

Дульнева Т. Ю. Знефторення води методом “інлайн” коагуляції—ультрафільтрації / Т. Ю. Дульнева, Л. А. Деремешко, Д. Д. Кучерук // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 3(113). – С. 104–108. – Бібліогр.: 16 назв.