Study of heterometallic complexes of Co(III) – Ni(II) with aminoalcohols in methanol solutions for the manufacture of electrocatalysts

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет водного господарства та природокористування

Анотація

Опис

Ключові слова

heterometal complexes, cobalt (III), nickel (II), aminoalcohol ligands, stability constants, electrochemical properties

Бібліографічний опис

Study of heterometallic complexes of Co(III) – Ni(II) with aminoalcohols in methanol solutions for the manufacture of electrocatalysts / Borovytskyi D. Y., Kuzevanova I. S., Pidgornui A. V., Andriiko A. A. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 21-22 травня 2020 року, м. Рівне : у 2 ч. – Рівне : НУВГП, 2020. – Ч. 2. – С. 473–475. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI