Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Системи управління промисловим обладнанням» відповідного кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», програм підготовки 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

плунжерний прес, гідропрес модель ПД-476, фрикційний гвинтовий прес-молот, пневматичний молот

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Системи управління промисловим обладнанням» відповідного кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», програм підготовки 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О. В. Ноговіцин, Р. С. Борис, А. Д. Лавріненков. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 42 с. – Назва з екрана.

DOI