Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі нікелю

Анотація

Опис

Ключові слова

нові композитні матеріали, сили різання, шліфувальні круги з алмазу, зернистість, тип зв’язки, алмазне шліфування, режими різання, new composite materials, cutting forces, grinding diamond discs, granularity, type of bunch, diamond grinding, cutting parameters, новые композитные материалы, силы резания, шлифовальные круги из алмаза, зернистость, тип связки, алмазное шлифование, режимы резания

Бібліографічний опис

Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі нікелю / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, О. І. Лотоцька // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 3(53). – С. 61–72. – Бібліогр.: 27 назв.

DOI