Фізико-хімічні особливості проектування мас на основі незбагачених лужних каолінів для санітарно-технічної кераміки

Ескіз недоступний

Дата

2009

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета роботи: дослідження закономірностей зміни фізико-хімічних властивостей поверхні незбагачених лужних каолінів родовищ України в залежності від їх мінералогічного складу і кристалохімічної будови та направленого регулювання структурно-механічними і реологічними характеристиками водних суспензій на їх основі для наступного комплексного використання даних матеріалів в якості компонентів шлікерних мас для литва санітарно-технічної кераміки. Методи дослідження: комплексний термічний, ІЧ- спектроскопічний, рентгенофазовий, структурно-механічний, реологічний та статистичний. Розроблено принципово нові засади отримання шлікерних мас для литва санітарно-технічної кераміки, що відповідають вимогам сучасного виробництва при комплексному використанні в якості каолініт-кварц-польовошпатової сировини лужних незбагачених каолінів родовищ України. Встановлені закономірності стосовно кореляційних впливів хімічного складу, кристалохімічної будови, вмісту та міцності основних структурних зв’язків, різних форм гідроксильних груп і адсорбованої води в структурі каолінів на фізико-хімічні властивості їх поверхні, які реалізовані при цілеспрямованому керуванні процесами структуроутворення у водних дисперсіях каолінів та сировинних шлікерів на їх основі. Вперше на наукових засадах з комплексним урахуванням властивостей поверхні, хіміко-мінералогічного складу та дисперсності сировини України розроблено склади шлікерних фарфорових мас, що відповідають вимогам сучасного виробництва санітарно-технічної кераміки. Результати роботи впроваджено на ЗАТ „Славутський комбінат”Будфарфор”” м. Славута при виготовленні шлікерних мас для литва санітарно-технічної кераміки. Результати розробки можуть бути реалізовані в галузі промисловості будівельних матеріалів та на підприємствах, що виробляють фарфоро-фаянсовий посуд:

Опис

Ключові слова

каоліни, шлікери, властивості поверхні, кристалохімічна будова, структурно-механічні властивості, реологічні властивості, фільтраціні властивості

Бібліографічний опис

Фізико-хімічні особливості проектування мас на основі незбагачених лужних каолінів для санітарно-технічної кераміки : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Свідерський. - К., 2009. - 119 л. + CD-ROM. - Д/б №2035-п

DOI