Дослідження перспектив нановиробництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Турутова О. І. Дослідження перспектив нановиробництва в Україні / Турутова О. І., Юдіна Н. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 82–85. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI