Статистична обробка сигналів за допомогою мікроконтроллера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

статистична обробка, сигнали, що повільно змінюються, мікроконтроллер, statistical processing, slowly changing signals, microcontroller, статистическая обработка, медленно изменяющиеся сигналы, микроконтроллер

Бібліографічний опис

Нагорний, М. М. Статистична обробка сигналів за допомогою мікроконтроллера / Нагорний М. М., Шпилька О. О. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції, 18-24 листопада 2019 р., м. Київ, Україна / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 66–68.

DOI