Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-06

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

торговельна марка, Укрпатент, Ніццька класифікація, Віденська класифікація, ВОІВ, бази даних

Бібліографічний опис

Ромашко, А. С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А. С. Ромашко, О. М. Кравець ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,12 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 170 с. – Назва з екрана.

DOI