Аеродинамічні характеристики транспортних літаків та їх розрахунок

Ескіз недоступний

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику наведена систематизована інженерна методика розрахунку основних аеродинамічних характеристик транспортних літаків з ТРДД і ГТД. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» професійного спрямування «Літаки і вертольоти» і може бути використано для вивчення відповідних розділів теоретичного курсу «Аеродинаміка літака – 1», а також при курсовому та дипломному проектуванні. Приклади, розглянуті в навчальному посібнику, носять ілюстративний характер.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

транспортні літаки, геометричні характеристики транспортного літака, аеродинамічні характеристики транспортного літака

Бібліографічний опис

Лемко, О. Л. Аеродинамічні характеристики транспортних літаків та їх розрахунок [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» професійного спрямування «Літаки і вертольоти» / О. Л. Лемко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 21,3 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI