Автоматична класифікація модуляції аналогових сигналів методом виділення ознак

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

ознаки, класифікація модуляції, аналогова модуляція, алгоритми

Бібліографічний опис

Іванцов, О. І. Автоматична класифікація модуляції аналогових сигналів методом виділення ознак / О. І. Іванцов, О. О. Корниенко // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Фізико-технічні аспекти кібербезпеки», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 154-156. – Бібліогр.: 13 назв.

DOI