Ефективність алгоритмів попередньої обробки даних в задачі класификації високочастотних біологічних сигналів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-09

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

Анотація

Опис

Ключові слова

алгоритми згладжування, метод групового урахування аргументів, метод ковзного середнього, експоненціальне згладжування, медіанний фільтр, фільтр Савицього-Голая, smoothing algorithms, Group Method of Data Handling, Moving Average Method, exponential smoothing, median filter, Savitzky-Golay filter, алгоритмы сглаживания, метод группового учета аргументов, метод скользящего среднего, экспоненциальное сглаживание, медианный фильтр, фильтр Савицкого-Голая

Бібліографічний опис

Ефективність алгоритмів попередньої обробки даних в задачі класификації високочастотних біологічних сигналів / А. Л. Бойко, Є. А. Настенко, В. А. Павлов, О. О. Коновал, М. А. Осадчий, А. В. Дємєнтьєв // Індуктивне моделювання складних систем : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 9. – С. 23–30. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI

Зібрання