Анализ угроз и уязвимостей индустриальных автоматизированных систем управления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Угрозы, уязвимости, индустриальные автоматизированные системы управления

Бібліографічний опис

Гончар С. Анализ угроз и уязвимостей индустриальных автоматизированных систем управления / Сергей Гончар, Геннадий Леоненко, Алексей Юдин // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2013. – Вип. 2(26). – С. 9–14. – Бібліогр.: 3 назв.

DOI