Прикладна гідромеханіка (Гідростатика)

Ескіз недоступний

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою лабораторної роботи є закріплення основних теоретичних понять розділу «Гідростатика», присвяченого вивченню гідростатичного тиску, його основної властивості та видів, ознайомлення з приладами та методами вимірювання тиску, а також набуття навичок практичної роботи з цими приладами у складі гідравлічної системи.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

прикладна гідромеханіка, гідростатика, гідростатичний тиск

Бібліографічний опис

Прикладна гідромеханіка (Гідростатика) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Гідравлічні і пневматичні машини» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Б. А. Скочеляс, В. М. Турик. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,6 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI