Теоретична механіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

статика твердого тіла, кінематика

Бібліографічний опис

Теоретична механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з кредитного модуля «Статика. Кінематика» для студентів напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування» та 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, В. М. Федоров, Н. В. Гнатейко. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,57 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с. – Назва з екрана.

DOI