Використання безпровідних технологій передачі даних для вирішення задач у неруйнівному контролі

Анотація

Опис

Ключові слова

бездротові технології, неруйнівний контроль

Бібліографічний опис

Петрик, В. Ф. Використання безпровідних технологій передачі даних для вирішення задач у неруйнівному контролі / О. Л. Кустовський, В. Ф. Петрик, К. М. Сєрий, Д. О. Мельник // Вісник НТУ «ХПІ», 2012 р. – № 40. – С.71-77. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI

Зібрання