Проектування рефракційно-дифракційних оптичних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Центр учбової літератури

Анотація

Опис

Ключові слова

непараксіальна дифракційна лінза, аберація кома

Бібліографічний опис

Бондаренко, О. О. Проектування рефракційно-дифракційних оптичних систем / О. О. Бондаренко, Є. А. Сірий // XІ Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2018 р., м. Київ, Україна : збірник статей / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 83–85. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI