Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему «Вимірювання атмосферного тиску» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія»

Ескіз недоступний

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему «Вимірювання атмосферного тиску» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Репін, К. К. Ткачук. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,03 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 21 с. – Назва з екрана.

DOI