Фізичне виховання. Теоретико-методологічні основи шейпінгу

Анотація

Навчальний посібник розроблено для студентів І-ІІ курсів всіх спеціальностей та спеціалізацій, які відвідують заняття з шейпінгу. В навчальному посібнику представлені методики розвитку фізичних якостей та методика корекції статури з урахуванням її типів.Розроблено тести, що дозволяють оцінювати фізичний стан студентів, які займаються шейпінгом.Застосування викладених методик дозволяє розробляти індивідуальні програми з шейпінгу для досягнення оптимального результату з данного виду рухової активності. Зміст посібника відповідає робочій програмі із шейпінгу.

Опис

Ключові слова

шейпінг, теоретико-методологічні основи шейпінгу, типи статури, продукти харчування, особливості фізичної підготовки в шейпінгу, рухові якості

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Теоретико-методологічні основи шейпінгу [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які відвідують секцію шейпінгу / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. Л. Бойко, С. У. Шарафутдінова, Т. Г. Козлова, Н. В. Іванюта, Н. Є. Гаврилова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 139 с. – Назва з екрана.

DOI