Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

вторинні розчини аргентуму (I) нітрату, контактне осадження, магнієва стружка, срібний порошок, калію нітрат, бішофіт, вторичные растворы нитрата серебра, контактное осаждения, магниевая стружка, серебряный порошок, нитрат калия, бишофит, second silver nitrate solutions, contact precipitation, magnesium shaving, silver powder, potassium nitrate, bischofite

Бібліографічний опис

Мудрий О. О. Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт) : дис. ... канд. техн. наук. : 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / О. О. Мудрий. - Львів, 2010. - 154 л. + CD-ROM

DOI