Проектування гнучких виробничих систем машинобудування. Частина II

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Розглянуті питання організації та створення технології гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ) з використанням прогресивних типових і групових методів обробки. Висвітлені: технічні засоби гнучкої виробничої системи (ГВС); особливості та технологічна підготовка гнучкого виробництва; інструментальне забезпечення та контроль якості; організаційно - економічне планування та керування ГАВ. Посібник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, технологів та конструкторів інженерно-механічного напряму, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, а також, інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями проектування, створення та експлуатації ГВС.

Опис

Ключові слова

технології гнучкого автоматизованого виробництва, технічні засоби гнучких виробничих систем, контроль якості

Бібліографічний опис

Пуховський, Є. С. Проектування гнучких виробничих систем машинобудування [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Є. С. Пуховський, Ю. М. Малафєєв, С. С. Добрянський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – Ч. II. – 204 с. – Назва з екрана.

DOI