Особливості просочувально-сушильного обладнання для виготовлення препрегів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

конструкція, технологія, машина, просочування, сушіння, скло тканина, епоксид, полімер, сполучна, ультразвук, енергозбереження, construction, technology, machine, impregnation, drying, glass-cloth, epoxy, polymer, resin binder, ultrasonic, energy saving

Бібліографічний опис

Колосов, О. Є. Особливості просочувально-сушильного обладнання для виготовлення препрегів / О. Є. Колосов // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 5–16. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI