Метод діагностики стану серцево-судинної системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

кров, пульс, плетизмографія, серцево-судинна система, пульсова хвиля, еластичність (пружність) судин

Бібліографічний опис

Большаков, А. О. Метод діагностики стану серцево-судинної системи / А. О. Большаков // XІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 4-5 грудня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна : збірник праць конференції / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, ФММ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 247–250. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI