Розробка способу прогнозування сейсмічного ефекту короткосповільненого підривання з урахуванням суперпозицій хвиль в гірському масиві

Ескіз недоступний

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

сейсмобезпека, вибух, будівлі, кар’єр, швидкість коливань, сейсмічні хвилі, грунт, ініціювання, показник сейсмічної інтенсивності, сейсмобезопасность, взрыв, строения, карьер, скорость колебаний, сейсмические волны, грунт, инициирование, показатель сейсмической интенсивности, seismosafety, explosion, building, opencast mining, speed of fluctuations, seismic waves, a ground, initiation, indicator of seismic intensity

Бібліографічний опис

Бойко В. В. Розробка способу прогнозування сейсмічного ефекту короткосповільненого підривання з урахуванням суперпозицій хвиль в гірському масиві : дис. ... канд. техн. наук. : 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / В. В. Бойко. - К., 2010. - 124 л. + CD-ROM

DOI