Внесок академіка Б.Є. Веденєєва у розвиток гідротехнічної науки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Борис Веденєєв, гідротехніка, гідроенергетика, гідроспоруди, порт, Borys Vedeneev, hydraulic engineering, hydropower, hydraulic structures, port, Борис Веденеев, гидротехника, гидроэнергетика, гидросооружения, порт

Бібліографічний опис

Карадобрій Т. Внесок академіка Б.Є. Веденєєва у розвиток гідротехнічної науки / Тетяна Карадобрій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 19. – С. 62-67. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI