Гідравлічний та пневматичний привід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

гідропривід, генератори тиску, обємні гідродвигуни, гідроапарати, пневмопривід

Бібліографічний опис

Гідравлічний та пневматичний привід [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Добровлянський, С. Ф. Сабол, М. В. Орлюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,89 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 170 с. – Назва з екрана.

DOI