Методичні рекомендації до виконання розрахунково – графічних робіт, курсових робіт, курсових проектів та практичних робіт бакалаврів за напрямами 6.050502, 6.050503, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.05050201/8.05050201, 7.05050303/8.05050303, 7.05050315/8.05050315. Збірка складальних 3D – креслень виробів та робочих 2D – креслень деталей. Частина 4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

головка різьбонарізна, каток підтримуючий, кондуктор скальчастий, регулятор тиску, каток опорний

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання розрахунково – графічних робіт, курсових робіт, курсових проектів та практичних робіт бакалаврів за напрямами 6.050502, 6.050503, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.05050201/8.05050201, 7.05050303/8.05050303, 7.05050315/8.05050315. Збірка складальних 3D – креслень виробів та робочих 2D – креслень деталей. Частина 4 [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. К. Фролов, В. М. Кореньков, Ю. М. Малафєєв [та інші]. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,1 МБ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 70 с. – Назва з екрана.

DOI