Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 — «Зв’язки з громадськістю»

Анотація

Опис

Ключові слова

зв’язки з громадськістю, редагування, освіта, видавничо-поліграфічна галузь, фахівець, public relations, editing, education, publishing and printing industry, professional, связи с общественностью, редактирование, образование, издательско-полиграфическая отрасль, специалист

Бібліографічний опис

Киричок Т. Ю. Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 — «Зв’язки з громадськістю» / Т. Ю. Киричок, О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 1(51). – С. 119–125.

DOI