Сегментація КТ-зображень при створенні 3D-моделей новоутворень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010-03

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

комп’ютерна томографія, сегментація, тривимірна модель

Бібліографічний опис

Aлхімова, С. М. Сегментація КТ-зображень при створенні 3D-моделей новоутворень / С. М. Aлхімова, В. П. Яценко // Матеріали III конференції за міжнародною участю «Актуальні проблеми біомедичної інженерії, інформатики, кібернетики і телемедецини», Україна, м. Київ, 11-13 березня 2010 року. – Київ, 2010. – С. 8–11 – Бібліогр.: 5 назв.

DOI