Гроші та кредит: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

гроші, кредит, банки, грошові системи, грошовий оборот, інфляція, фінансові посередники

Бібліографічний опис

Гроші та кредит: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів які навчаються за спеціальністю 051«Економіка» спеціалізаціями «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці, бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. М. Дученко, Ю. О. Єрешко, О. А. Шевчук. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,43 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 108 с. – Назва з екрана.

DOI