Основи медіабізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В підручнику «Основи медіабізнесу» наведена сутнісна характеристика медіаіндустрії та її «традиційних» і «новітніх» складових, окреслено особливості, що відрізняють медіаіндустрію від інших галузей економіки, представлена еволюція медіа та розвиток медіаіндустрії в сучасному інформаційному суспільстві, подана розгорнута характеристика ринкового середовища функціонування медіапідприємств та основних тенденцій його розвитку, окреслено особливості медіабізнесу та нормативно-правові умови його організації, висвітлено специфіку управління медійними підприємствами та здійснення ними маркетингової діяльності. Підручник рекомендується для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, науковців, викладачів та фахівців, що працюють у медіаіндустрії.

Опис

Ключові слова

медіабізнес, медіаіндустрія, онлайн-медіа, бізнес-модель, нові медіа

Бібліографічний опис

Основи медіабізнесу [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / З. В. Григорова, О. А. Сухорукова, А. В. Кваско, Л. П. Шендерівська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,70 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 323 с. – Назва з екрана.

DOI