Використання матеріалів з капілярними властивостями в процесах зниження мутності води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

освітлення води, капілярне фільтрування

Бібліографічний опис

Нещерет, Т. С. Використання матеріалів з капілярними властивостями в процесах зниження мутності води / Т. С. Нещерет, Я. В. Радовенчик // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 117–119. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI