Основи автоматизованого проектування електричних машин

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

електричні машини, трансформатори

Бібліографічний опис

Основи автоматизованого проектування електричних машин [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. Г. Анпілогов, О. М. Давидов, С. С. Цивінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI