Київська політехніка: початок історії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Описано передумови, обставини створення та перші роки роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», а також викладено відомості про деяких видатних організаторів вищої освіти, науковців й інженерів, які працювали або навчалися в стінах цього вишу на початку його історії. Для студентів, викладачів, фахівців з історії науки і техніки та читачів, які цікавляться становленням вищої школи в Україні.

Опис

Ключові слова

КПІ, історія вищої освіти в Україні, історія науки, київські політехніки

Бібліографічний опис

Янковий, В. В. Київська політехніка: початок історії [Електронний ресурс] / В. В. Янковий, Д. Л. Стефанович ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 244 с. – Назва з екрана.

DOI