Неинвазивный контроль температуры сердца при гипо- и гипертермии в условиях искусственного кровообращения

Анотація

Опис

Ключові слова

термограмма, миокард, модель, распределение температуры, MSC Sinda, термограма, міокард, розподіл температури, thermogram, myocardium, model, temperature distribution

Бібліографічний опис

Котовский В. И. Неинвазивный контроль температуры сердца при гипо- и гипертермии в условиях искусственного кровообращения / В. И. Котовский, В. В. Шлыков, В. А. Данилова // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 21–28. – Бібліогр.: 10 назв.